Navrhněte | přihlaste se | vzdělávejte

Cílem soutěže Jihomoravská hvězda je ocenit kvalitní technické učební pomůcky a ukázat možnosti jejich využití ve výuce v mateřských, základních a středních školách.

Cíl soutěže

  • přispět ke zvýšení atraktivity a kvality polytechnické výchovy, rozvoji manuální zručnosti dětí a žáků v mateřských a základních školách a technicky zaměřeného vzdělávání na středních školách formou propagace kvalitních učebních pomůcek pro uvedené stupně vzdělávání,
  • napomoci k prohlubování vztahu dětí a žáků k práci, zvýšení zájmu o techniku zejména v předškolním a základním vzdělávání, zvýšení motivace dětí k volbě technických a řemeslných oborů vzdělání a zvýšení efektivity technicky zaměřené výuky,
  • ocenit úspěšnou práci, nápaditost a didaktický přínos se záměrem přispět ke zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu v technických oborech a řemeslech.

Účastníci soutěže

  • Soutěž je určena všem fyzickým a právnickým osobám s bydlištěm nebo sídlem na území ČR. Každý účastník může přihlásit do každé kategorie soutěže pouze jednu učební pomůcku (maximálně tedy 4 učební pomůcky ve 4 kategoriích).
  • Propozice veřejné přehlídky

Kategorie soutěže


V rámci soutěže se hodnotí učební pomůcky ve čtyřech kategoriích:

Technická učební pomůcka pro předškolní vzdělávání

Technická učební pomůcka pro základní vzdělávání – I. stupeň

Technická učební pomůcka pro základní vzdělávání – II. stupeň

Učební pomůcka pro technické a řemeslné obory vzdělání na středních školách

Parametry učební pomůcky


  • Přihlášené učební pomůcky musí být zaměřeny na rozvoj polytechnické výchovy, manuální zručnosti nebo objasňovat určitý jev či proces.
  • Maximální parametry učebních pomůcek jsou ovlivněny výstavními a manipulačními prostory.
  • Rozměry přihlášených učebních pomůcek nesmí přesáhnout: 195x210x310 cm.

Harmonogram soutěže


Termín podání přihlášek

do 30. září 2018

Výběr postupujících pomůcek

do 10. října 2018

Převzetí vybraných učebních pomůcek ve VIDA! science centru Brno

do 22. října 2018

Prezentace vybraných učebních pomůcek VIDA! science centru Brno

1. - 30. listopadu 2018

Hodnocení vybraných pomůcek

do 15. listopadu 2018

Vyhodnocení soutěže a ocenění vítězů na Veletrhu středních škol v Brně

22. listopadu 2018

Hodnocení soutěže


Způsob hodnocení:

Hodnocení přihlášených technických učebních pomůcek je dvoukolové. V prvním kole vybere odborná komise na základě bodového hodnocení maximálně dvacet učebních pomůcek, které postoupí do dalšího kola hodnocení. Tyto učební pomůcky budou prezentovány ve VIDA! science centru Brno a následně ve vybraných členských organizacích České asociace science center.

Ve druhém kole pak hodnotící komise z řad osobností a významných odborníků vybere vítězné učební pomůcky. Kritéria hodnocení postupujících učebních pomůcek ve druhém kole budou stejná jako v kole prvním s tím, že se komise blíže seznámí s vybranými učebními pomůckami a ověří jejich didaktickou využitelnost a předpokládaný přínos v pedagogickém procesu.

Na základě následné prezentace vybraných učebních pomůcek v členských organizacích České asociace science center a hlasování návštěvníků, bude v rámci vyhlášení následujícího ročníku soutěže předána také Cena veřejnosti.

Kritéria pro první kolo hodnocení:

Hodnocení učebních pomůcek odbornou komisí bude probíhat pomocí bodového systému na základě následujících kritérií. Maximální dosažitelný počet je 100 bodů. Výsledné bodové hodnocení konkrétní učební pomůcky bude průměr bodového hodnocení konkrétních učebních pomůcek jednotlivými členy komise.

Hodnotící kritéria:

účelnost a využitelnost

max. 30 bodů

nápaditost

max. 30 bodů

technické provedení

max. 20 bodů

úroveň předpokládaného didaktického využití pomůcky v pedagogickém procesu

max. 20 bodů

Složení organizačního výboru


Ing. Milan Chylík, předseda OV

ředitel ISŠA BRNO, p.o.

Mgr. Lukáš Richter, místopředseda OV

ředitel VIDA! science centrum

Mgr. Lucien Rozprým, místopředseda OV

vedoucí oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ JMK

Ing. Tomáš Psota, MBA

ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy

Ing. Josef Hypr

ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p.o., garant centra odborného vzdělávání ve stavebnictví v JMK

Ing. Ladislav Němec

ředitel Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Brno, Sokolská, p.o., garant Centra odborného vzdělávání pro strojírenství v JMK

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

vedoucí Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání PF MU

Vítězové prvního ročníku


V rámci soutěže se hodnotily v roce 2017 učební pomůcky ve třech kategoriích:

Variabilní odrážedlo

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Bytový rozvod

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Kombinovaný rozdělovač sběrač

E S L, a.s.